Бүгін: 20.09.2019

Орфография (грек. орфо – дұрыс, графо – жазу)- дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы.

1) Жазба тілде пайдаланылатын біркелкі жазудың тарихи қалыптасқан жүйесі.

2) Біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесін жасайтын және зерттейтін тіл білімінің саласы.